Oleje dla przemysłu spożywczego

Produkcja żywności, jako towaru przeznaczonego do bezpośredniego spożycia przez człowieka, obarczona jest bardzo restrykcyjnymi przepisami. Dotyczy to również olejów, które są używane w maszynach wykorzystywanych podczas produkcji jedzenia. Produkty te zanim zostaną dopuszczone do użytku muszą przejść całą serię specjalistycznych testów i badań oraz uzyskać odpowiednie certyfikaty.

Olej w maszynach wykorzystywanych w branży spożywczej spełnia takie same zadania jak środki smarne w innych urządzeniach. Ma za zadanie zmniejszać tarcie, chronić elementy układów ruchomych czy odprowadzać ciepło powstające podczas pracy. W przypadku produkcji żywności jego normy jakościowe są jednak znacznie wyższe. Chodzi przede wszystkim o to, by nie zawierał on w swoim składzie substancji, które mogłyby powodować zagrożenie chemiczne dla człowieka w razie ewentualnego kontaktu środka smarnego z wytwarzaną żywnością. Dodatkowo olej taki musi wyróżniać się wysoką temperaturą zapłonu, odpornością na szybkie starzenie oraz zachowywać w czasie pracy odpowiednią lepkość. Oleje tego typu pracują zazwyczaj w bardzo trudnych warunkach, dlatego też muszą one być niezwykle trwałe oraz wydajne.

Wszystkie opisane powyżej wymagania oraz niezbędne normy spełniają oleje Neste Oil NEXLUBE AW z naszej oferty. Są to środki smarne produkowane w oparciu o bazę z olejów syntetycznych. Posiadają doskonałe parametry i dzięki temu mogą być wykorzystywane jako oleje do smarowania przekładni, sprężarek czy hydrauliczne w różnego rodzaju maszynach i urządzeniach. Oleje z naszej oferty posiadają bogaty pakiet dodatków uszlachetniających, a potwierdzeniem ich najwyższej jakości jest certyfikat amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration).