W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy iż:
– Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Andrzej Klimowicz, z siedzibą pod adresem 15-569 Białystok ul. Myśliwska 2A, posługująca się numerem NIP 966-020-91-59. Z administratorem można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając list na adres firmy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Andrzej Klimowicz lub za pomocą poczty email: oleje@olejeklimowicz.pl
– Przetwarzamy Pani/Pana dane (imię, nazwisko oraz adres email) w celach niezbędnych do odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody.
– Administrator nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Panią/Panem.
– Jest Pani/Pan uprawniony do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do wniesienia sprzeciwu, prawa do uzupełnienia.
– Jeśli dojdzie Pani/Pan do wniosku, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Korzystając z poniższego formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z powyższymi punktami.

 

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres e-mail (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości