Przechowywanie środków smarnym i obchodzenie się z nimi

Miejsce i warunki przechowywania środków smarnych należy wybierać tak, by unikać kontaktu z wodą. Miejsce przechowywania powinno chronić od deszczu i niskich oraz wysokich temperatur. Gwałtowne zmiany temperatury mogą wywołać gromadzenie się wilgoci w zamkniętych pojemnikach.

Beczki najlepiej jest przechowywać na boku lub do góry dnem, tak aby otwór znajdował się poniżej poziomu oleju.

Produkty podatne na zamarzanie, takiej jak emulsje do obróbki metali i środki do mycia należy chronić przed niskimi temperaturami tak w trakcie przewożenia jak i przechowywania.

Przy obchodzeniu się ze smarami i olejami, jak również chemikaliami należy przestrzegać przepisów BHP.

 

Dodatkowe informacje zawierają karty bezpieczeństwa produktu. 

Dodaj komentarz