W potocznym rozumieniu każdy olej mineralny składa się z oczyszczonych węglowodorów na bazie produktu naftowego, czyli ropy. Jego przeznaczeniem jest najczęściej funkcja smarna w różnego rodzaju silnikach i innych maszynach. Trzeba tu uczciwie zaznaczyć, że mimo iż olej mineralny jest produktem prostszym, to jednak jego parametry (zarówno lepkie, jak i smarne) są nieco gorsze niż…

Prawdziwy olej hydrauliczno przekładniowy jest substancją smarną o dużej gęstości. Jej głównym zadaniem jest zniwelowanie fizycznych efektów tarcia, które pojawia się w miejscu styku dwóch twardych, ruchomych powierzchni. W każdej maszynie współpracują one ze sobą przenosząc określone siły i umożliwiając ruch.

Oleje silnikowe można klasyfikować według wielu kryteriów. Jednym z bardziej istotnych jest opis służący do bardzo dokładnego dopasowania potrzebnej lepkości zależnie od panującej temperatury otoczenia. Jest to tak zwany podział SAE (Stowarzyszenia Inżynierów Motoryzacji), w którym można wyróżnić aż jedenaście różnych klas, wśród których sześć to zimowe, a pięć to letnie. Wynika to z prostego…

© 2017 Copyright Oleje Klimowicz