NEXLUBE AW są produkowane na bazie olei syntetycznych, spełniają wymagania stawiane produktom dopuszczonym do kontaktu z żywnością i do produkcji farmaceutyków. Syntetycznych olej bazowy nadaje środkom NEXLUBE doskonałe własności nisko- i wysokotemperaturowe. Dzięki zastosowaniu efektywnych dodatków uszlachetniających oraz uzyskaniu certyfikatów amerykańskiej FDA (Food and Drug Administration) oleje te mogą znaleźć zastosowanie jako oleje przekładniowe, sprężarkowe lub hydrauliczne oraz w układach smarowania obiegowego w przemysłach: spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym oraz tych aplikacjach, gdzie jest potencjalnie możliwy kontakt środka smarnego z wytwarzanym produktem.

 

Klasa lepkościowa ISO, VGGęstość (kg/m3) w 15°CTemperatura zapłonu °C (COC)Temperatura płynięcia CIndeks lepkościLepkość (mm2/s) w 40°CLepkość (mm2/s) w 100°C
32 AW830242-55135325,9
68 AW835265-531366710,1
© 2017 Copyright Oleje Klimowicz