Olej transformatorowy

 

NORMY, APROBATY:

IEC 60296 (03)

ASTM D 3487 Type II

 

Neste Trafo 10x został zaprojektowany do pracy w mroźnych/arktycznych warunkach w transformatorach rozdzielczych, gdzie wymagana jest wysoka wydajność chłodzenia.

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

  Typowe Min Max Metoda Badania (ASTM D)
Gęstość/m3 200C            877   895 4052
Temperatura płynięcia 0C -63   -45 97
Lepkość cSt/400C 7,6   8 445
Lepkość cSt/-300C 730   800 445
Liczba kwasowa, mg KOH/g <0,01   0,01 974
Fenole przeciwutleniające, p-% 0,3   0,4 IEC60 666
Zawartość wody, mg/kg <20   30 6304
Napięcie przebicia, kV 50 30   IEC60 156
Stabilność dielektryczna w temp. 90 °C dla 50Hz <0,001   0,005 IEC60 247
Napięcie powierzchniowe, mN/m 49 40   ISO 6295
Wygląd Jasny i klarowny Wzrokowo
Punkt zapłonu, (P-M),°C 144 140   93

 

BEZPIECZEŃSTWO

Neste Trafo 10x jest stabilny w normalnych warunkach eksploatacji według IEC

 

STOSOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Neste Trafo 10x nie powoduje korozji i może być przechowywany w stalowych pojemnikach. Produkt praktycznie nie powoduje podrażnienia skóry i oczu, ale wdychanie oparów może powodować uszkodzenia płuc.

 

© 2017 Copyright Oleje Klimowicz