Koncentrat do chłodnic

 

NORMY, APROBATY:

W spełnia wymagania VW TL774J (G13) i znacząco przekracza kryteria wydajności G11, G12 + i G12 ++.

 

Neste Superjäähdytinneste W to koncentrat do chłodnic na bazie glikolu etylenowego. Zapewnia ochronę przed zamarzaniem, przegrzaniem, a także przed korozja. Wydłużona żywotność płynu chłodzącego, często nawet przez cały okres eksploatacji silnika lub pojazdu została uzyskana dzięki zastosowaniu praktycznie nieniszczejących inhibitorów korozji. Neste Superjäähdytinneste W zawiera inhibitory korozji na bazach organicznych jak i krzemianowych.

 

UWAGA! Urządzenia do pomiaru punktu zamarzania dla płynów chłodzących z glikolem monoetylenowym nie wskazują prawidłowych wartości temperatury krzepnięcia z powodu dodatku gliceryny w produkcie.

 

TYPOWE WŁAŚCIWOSCI

  • Gęstość kg/m3 20°C
1140
  • Ochrona przed zamarzaniem przy zastosowaniu 40% obj. koncentratu w mieszaninie
– 22°C
  • Ochrona przed zamarzaniem przy zastosowaniu 50% obj. koncentratu w mieszaninie
– 35°C
  • Ochrona przed zamarzaniem przy zastosowaniu 68% obj. koncentratu w mieszaninie
– 68°C
  • pH, przy zastosowaniu 50% koncentratu w mieszaninie
8,0 – 8,5

 

© 2017 Copyright Oleje Klimowicz