Oleje smarowe o zwiększonej przyczepności do smarowania pił, przenośników, dłużyc, podnośników, powierzchni ślizgowych, itp. Dzięki swojej dobrej przyczepności przylegają do powierzchni pionowych bez tendencji do spływania. Neste Sitko 68 należy stosować w okresach zimowych, a w letnich Neste Sitko 220.

Klasa lepkościowa ISO, VGGęstość (kg/m3) w 15°CTemperatura zapłonu °C (COC)Temperatura płynięcia CIndeks lepkościLepkość (mm2/s) w 40°CLepkość (mm2/s) w 100°C
68876251-33112689,2
220889296-159922019,3
© 2017 Copyright Oleje Klimowicz