Neste Lämmönsiirto są olejami o niskiej prężności par, produkowanymi z baz mineralnych rafinowanych rozpuszczalnikami. Oleje te charakteryzują się stabilnością termiczną i oksydacją oraz dobrymi właściwościami termodynamicznymi.

Neste Lämmönsiirto M zalecane jest do tych układów przeniesienia ciepła, gdzie występuje duża prędkość cyrkulacji oleju. Zakres temperatur roboczych zamyka się w przedziale od -10 °C do +340 °C.

Neste Lämmönsiirto N posiada wyższą lepkość niż M i może być stosowany, kiedy temperatura ścianek rurociągu lub układu przekazywania ciepła znajduje się w granicach od -10 °C do +320 °C i jest wymagane niskie ciśnienie par.

 

Klasa lepkościowa ISO, VGGęstość (kg/m3) w 15°CTemperatura zapłonu °C (COC)Temperatura płynięcia CIndeks lepkościLepkość (mm2/s) w 40°CLepkość (mm2/s) w 100°C
M862220-21116194
N870226-12106315,3
© 2017 Copyright Oleje Klimowicz