W pełni syntetyczny olej do maszyn przemysłu papierniczego

Zupełnie nowego typu, w płeni syntetyczne bazy olejów Neste Lamda ZF wpływają na doskonałą odporność na wysokie temperatury i naturalny wysoki wskaźnik lepkości. Oleje te zawierają niezwykle skuteczne dodatki nadające im bardzo dobre właściwości przeciwrdzewne, przeciwpienne, przeciwzużyciowe i wysoką odporność na utlenianie. Oleje Neste Lamda ZF zapewniają utrzymanie dłuższej żywotności i właściwości smarnych w wyższych temperaturach w stosunku do zwyklych olejów mineralnych.

Specjalne właściwości olejów Neste Lamda ZF

  • doskonała odporność na utlenienie i wysokie temperatury; długa żywotność
  • dobre właściwości przeciwzużyciowe i przeciwrdzewne
  • wyjątkowo wysoki wskaźnik lepkości, szeroki zakres temperatur stosowania
  • łatwy rozruch i płynność olejów w niskich temperaturach
  • wysoka odproność na pienienie i dobra zdolność do uwalninia powietrza

Oleje Neste Lamda ZF są odpowiednie do łożysk osiowo i promieniowo obciążonych wysokowydajnych, najnowszej generacji, maszyn papierniczych pracujących w temperaturach powyżej +95oC.

Typowe zastosowania olejów Neste Lamda ZF:
Termomechaniczne urządzenia rafinujące pulpę z łożyskami tulejowymi – Neste Lamda 68 ZF
Rolki z kompensacją ugięcia bez przekładni planetarnych – Neste Lamda 100 ZF
Rolki z kompensacją ugięcia, smarowanie obiegowo części suszących – Neste Lamda 150 ZF i Neste Lamda 220 ZF
Rolki z kompensacją ugięcia z olejem jako nośnikiem ciepła – Neste Lamda 320 ZF i Neste Lamda 460 ZF

Klasa lepkościowa ISO, VGGęstość (kg/m3) w 15°CTemperatura zapłonu °C (COC)Temperatura płynięcia CIndeks lepkościLepkość (mm2/s) w 40°CLepkość (mm2/s) w 100°C
32 ZF846230-54139325,9
68 ZF849266-571546811
100 ZF853268-5116010015,9
150 ZF852260-5118615123,3
220 ZF854269-4517822030
320 ZF852260-4219132042,7
460 ZF856260-3918447055,1
© 2017 Copyright Oleje Klimowicz