Neste Cutting F 110 jest koncentratem cieczy emulgującej na bazie oleju mineralnego, która tworzy w roztworach wodnych delikatne, półprzezroczyste emulsje. Neste Cutting F 110 zawiera zestaw dodatków EP i przeciwkorozyjnych tworzących trwałą powłokę ochronno-smarową.

Emulsja charakteryzuje się doskonałą stabilnością, długą żywotnością oraz właściwościami przeciwkorozojnymi. Dobrze chroni przed rozwojem mikroflory bakteryjnej, drożdży i grzybów.

ZASTOSOWANIE: Neste Cutting F 110 jest odpowiedni do wszystkich rodzajów obróbki, np. do toczenia, frezowania, nacinania gwintów, wiercenia, piłowania i szlifowania stali stopowych, aluminium i miedzi.

MIESZANIE: Najlepszy rezultat osiąga się przy stosowaniu roztworów wodnych.

  • 3-5% – ogólna obróbka
  • 10% – trudna obróbka
  • 2-3% – szlifowanie

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w ciepłych pomieszczeniach.

 

(Koncentrat) Gęstość (kg/m3) w 15°C(Koncentrat) Lepkość (mm2/s) w 40°CRoztwór 5% pHWspółczynnik refraktometryczny
1030489,31,4

 

© 2017 Copyright Oleje Klimowicz