Neste Cutting 100 jest to ciecz emulgująca na bazie oleju mineralnego, która tworzy w roztworach wodnych trwałe emulsje. Ciecz posiada dobre właściwości EP oraz wysoką odporność na bakterie i grzyby.

ZASTOSOWANIE: Neste Cutting 100 jest odpowiedni do wszystkich rodzajów obróbki i dla każdego rodzaju metalu, np. do toczenia, wiercenia i piłowania stali, aluminium i brązów oraz do szlifowania stali i żeliwa.

MIESZANIE: Najlepszy rezultat osiąga się przy mieszaniu koncentratu z wodą.

  • 5-10% – ogólna obróbka
  • 2,5-3% – szlifowanie stali
  • 4-5% – szlifowanie żeliwa

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w ciepłych pomieszczeniach.

 

(Koncentrat) Gęstość (kg/m3) w 15°C(Koncentrat) Lepkość (mm2/s) w 40°CRoztwór 5% pHWspółczynnik refraktometryczny
910359,11,04

 

© 2017 Copyright Oleje Klimowicz