Neste jest wielką firmą przemysłową, która specjalizuje się w wydobyciu oraz przetwórstwie ropy naftowej i gazu ziemnego. Powstają z tego rozmaite produktu energetyczne i chemiczne. Jest również pionierem na gruncie wykorzystania nowych technologii i alternatywnych metod pozyskiwania energii.

Oleje Neste to najlepsze na rynku produkty rafinacji ropy naftowej. Te wspaniałe produkty są bowiem perfekcyjnie dopracowane i nadają się idealnie do pracy w naszych warunkach klimatycznych. Firma wywodzi się z Finlandii, gdzie długotrwałe mrozy wymagają odpowiednich substancji smarnych, które sprawdzą się w trudnych warunkach. Dlatego też marka Neste to najlepsze produkty bazowe, w tym…

Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Klimowicz już od ponad dekady jest oficjalnym partnerem znanego na całym świecie przedsiębiorstwa Neste Oil. Dzięki temu posiada stały dostęp do ropopochodnych substancji i wyrobów najwyższej jakości. Dzięki genezie firmy wywodzącej się z Finlandii prostszym stało się opracowanie przez nią baz olejowych o wysokiej jakości, które doskonale znoszą niskie temperatury.

Aby zrozumieć czym jest olej syntetyczny trzeba się odnieść do podziału baz stanowiących trzon każdego oleju silnikowego dokonanego przez Amerykański Instytut Nafty. Istnieje bowiem pięć podstawowych grup, które trzeba tu wyróżnić. Pierwsze dwie oznaczają oleje mineralne lub półsyntetyczne (mogą one należeć również do wyższych grup). Syntetyczne to grupy od trzeciej do piątej, a ich wyszczególnione…

Oleje silnikowe są absolutnie niezbędnym elementem funkcjonowania każdego urządzenia tego typu, ponieważ zapewnia on odpowiednią smarność mechanicznych elementów poruszających się i stykających ze sobą. Bez jego właściwości wszystkie te momenty stykowe wywoływałyby zwiększone tarcie prowadzące do szeregu efektów, od nagrzewania się, przez awarie po zniszczenie urządzenia.

© 2017 Copyright Oleje Klimowicz