Nowoczesny płyn do chłodnic samochodowych na bazie glikolu monoetylenowego. Techniczna charakterystyka własności antykorozyjnych, przenoszenia ciepła i wydłużonego okresu pracy są niespotykane w płynach tradycyjnych. Doskonała charakterystyka temperaturowa płynu z wysokim punktem wrzenia pozwala chronić silnik tak w niskich temperaturach, jak i w wysokich. Wymianę płynu zaleca się wykonać co pięć lat, mając na uwadze zalecenia producentów silników. OEM, MB Approval 325.3 i MAN 324 typ SM. Nowa „bezkrzemieniowa” technologia oparta na wolnych kwasach karboksylowych daje doskonałą i długotrwałą ochronę przed korozją na dystansie:

  • 250.000 km dla samochodów osobowych
  • 650.000 km dla samochodów ciężarowych
  • 16.000 godzin dla silników stacjonarnych
  • bardzo dobre odprowadzenie ciepła
  • wydłużoną ochronę wszystkich elementów układu chłodzenia w tym termostatów, chłodnic, pomp wodnych
  • wysoką odporność na twardą wodę dzięki wyeliminowaniu krzemianów i fosforanów

Stężenia eksploatacyjne koncentrat – woda:

  • 40:60 temperatura krzepnięcia -25 oC
  • 50:50  temperatura krzepnięcia -27 oC
  • 60:40  temperatura krzepnięcia -52 oC
  • 68:32  temperatura krzepnięcia -70 oC (max)

 

Gęstość (kg/m3) w +20 oCRoztwór 50% pHKolorTest
11168,6czerwonyBS 6580/2010, ASTM D 3306/4340, 4656/4985
© 2017 Copyright Oleje Klimowicz