KLASA JAKOŚCI: BS 6580: 1992, Afnor R15-601, ASTM D 3306

Neste Jäähdytinneste – koncentrat na bazie etyloglikolu, który zawiera dodatki, przeciw działaniu rdzy, korozji, tworzeniu się piany. Rozcieńczać z destylowaną wodą. Przewyższa żądania nowych brytyjskich standardów, BS 6580: 1992, Afnor R15 – 601 i ASTM D 3306.

Zrównoważnoy pakiet dodatków Neste Jäähdytinneste przydaje się prawie dla wszystkich chłodzących systemów, przy prawidłowym dawkowaniu chroni od korozji i zamarzania na przestrzeni odległości między wymianami.

Neste Jäähdytinneste zaleca się stosować w benzynowych i dieselowskich silnikach. Antykorozyjne substancje efektywnie chronią tylko w tym wypadku, jeśli obecne są w dostatecznej ilości w systemie chłodzącym. Dlatego bardzo ważne jest żeby płyn w systemie posiadał 40% objętości koncentratu. Nie jest konieczne wykorzystanie więcej jak 60% koncentratu ponieważ przy wyższym stosunku osiąga się mrozoodporność (około – 50oC).
Niedostateczna mrozoodporność może spowodować wytworzenie się lodu, co w kolejności może doprowadzić do uszkodzenia silnika i chłodnicy, wytworzenie się kaszy lodowej także może spowodować uszkodzenie silnika, ponieważ cyrkulacja chłodzącego płynu jest utrudniona co wywołuje tym samym przegrzanie silnika.

Uwaga! Koncentrat – niebezpieczny dla zdrowia jest chemicznym produktem. Można go sprzedawać tylko w fabrycznym opakowaniu, lub w połączeniu z techniczną obsługa przy nalewaniu do silnika. Niezbędne przestrzegac czystości przy rozrabianiu chłodzącego płynu, ponieważ obce substancje skracają okres utrzymania płynu i mogą spowodować pienienie się lub inne komplikacje.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI

Gęstość, kg/m3 przy temp. 25 oC
Mrozoodporność, 25% roztworu (oC)
Mrozoodporność, 50% roztworu (oC)
PH, 50% roztworu
1123
– 13
– 37
8.1
© 2017 Copyright Oleje Klimowicz